Pārmaiņas algas nodokļos. Detalizēts skaidrojums ar piemēriem, kas mūs nākamgad sagaida

2018. gadā gaidāmas būtiskas pārmaiņas visos nodokļos, par ko informēsim arī “Praktiskā Latvieša” lasītājus. Vispirms – par jaunumiem algas nodokļos, raksta portāls praktiski.la.lv. 

Nākamajā gadā minimālā alga mēnesī ir paaugstināta no 380 uz 430 eiro. Tāpat sakarā ar veselības apdrošināšanu ir palielinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 34,09% uz 35,09%: darba devējam no saviem līdzekļiem būs jāmaksā 24,09%, bet darba ņēmējam no algas ieturēs 11%.

Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, izņemot 15. panta piektajā, septītajā, astotajā, devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos ienākuma veidus, ir šāda:

1) 20% – gada ienākumam (izņemot 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus) līdz 20 000 eiro;

2) 23% – gada ienākuma (izņemot 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus) daļai, kas pārsniedz 20 000 eiro, bet nepārsniedz 55 000 eiro;

3) 31,4% – gada ienākuma (izņemot 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus) daļai, kas pārsniedz 55 000 eiro.

Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, būs:

• 20% – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;

• 23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro.

Ja nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algota darba ienākumam piemēros nodokļa likmi 23% apmērā.

Ja nodokļa maksātāja taksācijas gada ienākums nepārsniegs 20 000 eiro, nodokļa aprēķinā apliekamo ienākumu samazinās par attaisnotajiem izdevumiem, diferencēto neapliekamo minimumu un likumā noteiktajiem atvieglojumiem.

Ja nodokļa maksātāja taksācijas gada ienākums pārsniegs 20 000 eiro (mēneša ienākums – 1667 eiro), ienākuma daļu, kas pārsniedz 20 000 eiro (1667 eiro), varēs samazināt par attaisnotajiem izdevumiem un likumā noteiktajiem atvieglojumiem tikai tad, ja ar nodokļa maksātāja gada ienākumiem nepietiek, lai segtu minētos atskaitījumus.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu likumā noteiktajos gadījumos un apmērā veiks, piemērojot nodokļa likmi 20% apmērā.

Taksācijas gada laikā ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēros Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Informāciju par to, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, paziņos darba devējam katru gadu līdz 1. janvārim un 1. augustam.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēros, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Atkarībā no nodokļa maksātājam aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma apmēra nodokļa maksātajam var rasties iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa un pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Mainīts pensionāram piemērojamais gada neapliekamais minimums:

• 2018. gadā – 3000 eiro;

• 2019. gadā – 3240 eiro;

• sākot ar 2020. gadu, – 3600 eiro.

Sākot ar 2018. gada 1. jūliju, likums paredz nodokļa maksātājam papildu atvieglojumu par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir:

• bērns vecumā līdz trim gadiem;

• trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;

• pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

No gada apliekamo ienākumu apmēra drīkst atskaitīt nodokļa maksātāja un viņa ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, nepārsniedzot 50% no nodokļa maksātāja ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro. Ja izdevumos iekļauj attaisnotos izdevumus par ģimenes locekļiem, – ne vairāk kā 600 eiro par katru ģimenes locekli.

PIEMĒRS

Ja nodokļu maksātāja mēneša bruto alga ir 430 eiro, apgādībā – viena persona un darba devējam iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme darba ņēmējam ir 11%, bet nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 200 eiro mēnesī. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme būs 20%, jo ienākums nepārsniedz vidēji 1667 eiro mēnesī (20 000 eiro gadā). Tātad:

• 430 x 11% = 47,30 eiro (VSAOI darba ņēmējam);

• 430 – 47,30 – 200 = 182,70 eiro (apliekamais ienākums);

• 182,70 x 20% = 36,54 eiro (IIN);

• 430 – 47,30 – 36,54 = 346,16 eiro (summa pēc nodokļiem).

(Vēl nav precīzi zināms neapliekamais minimums, tāpēc aprēķins nav pilnīgs. Piemērojot neapliekamo minimumu, iespējams, nebūs jāmaksā IIN, jo matemātiski neizveidosies apliekamais ienākums.)

Avots:

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru