Iekšlietu ministrija ar sociālajiem partneriem pārrunā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas plānu

Pirmdien, 5. novembrī Iekšlietu ministrijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (SDA) sēde, kurā padomes locekļi pārrunāja plānotās aktivitātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

Sēdi rotācijas kārtībā vadīja darba devēju puses vadītājs, Latvijas darba devēju konfederācijas padomes loceklis Arkādijs Suškins.

Sēdē dienaskārtībā bija jautājumi par Ministru kabineta apstiprinātā plāna “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim” īstenošanas koordināciju, Iekšlietu ministrijas lomu un SDA pārstāvēto organizāciju sadarbību plāna īstenošanā.

Plāna mērķis ir samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. Lai īstenotu plāna prioritātes atbilstoši “Moneyval” novērtējuma sistēmas 11 efektivitātes rādītājiem, ir izstrādāti plāna rīcības virzieni un sasniedzamie rezultāti būtisko prioritāšu īstenošanai.

Iekšlietu jomā nozīmīgākie plānā paredzētie pasākumi attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas izmeklēšanas efektivitātes celšanu, kā arī terorisma finansēšanas preventīvo pasākumu veikšanu. Turklāt, līdz ar šī gada 1. novembrī Saeimas apstiprināto Kontroles dienesta institucionālās pārraudzības maiņu, Iekšlietu ministrija sākot ar 2019.gada 1.janvāri kļūst atbildīga arī par plāna īstenošanas koordināciju kopumā un šīs jomas turpmākas plānotas un koordinētas politikas izstrādi.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs uzsvēra, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma risku novēršanas aktivitātes ir valdības prioritāte un Iekšlietu ministrija ir gatava ar pilnu atdevi strādāt plāna īstenošanā, lai kopīgi ar citām plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām sasniegtu iecerētos uzlabojumus.

Plāna ieviešanā īpaši būtiska būs sadarbība ar finanšu sektoru, kā arī darbs ministru prezidenta vadītās Finanšu sektora attīstības padomes uzraugāmajās jomās. Savukārt Iekšlietu ministrija aktīvi darbosies gan savā atbildības jomā, gan kā visa plāna koordinators, nodrošinot pārmantojamību un pēctecību sekmīgai plāna izpildei. D.Trofimovs uzsvēra, ka plāna sekmīgai īstenošanai ir būtiska visu iesaistīto institūciju kopīga izpratne un aktīva iesaiste plānā ietverto pasākumu īstenošanā.

Sanda Liepiņa, LDDK viceprezidente, Finanšu nozares asociācijas vadītāja, atzinīgi novērtēja darbu pie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas plāna izstrādes un uzvēra, kas ir jāveic virkne steidzamu uzlabojumu, lai Finanšu darījumu darba grupa (Financial Action Task Force) neiekļautu Latviju to valstu skaitā, kurām ir būtiski stratēģiski trūkumi NILLTFN sistēmā. “Nepieciešams veikt publiskā un privātā sektora – gan finanšu sektora, gan, kas ir tikpat svarīgi, citu privātā sektora dalībnieku, saskaņotus un mērķtiecīgus darbus, nosakot prioritātes, lai nekavējoši stiprinātu valsts reputāciju un atjaunotu uzticību,” uzsver S. Liepiņa.

SDA ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem veido valdības (Iekšlietu ministrija), Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji. SDA nodrošina un veicina sadarbību un līdzdalību sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru