Terorisma apkarošana: Eiropas Parlaments apstiprina priekšlikumus jaunai ES stratēģijai

• Stiprināt Eiropola un “eu-LISA” nozīmi

• Standartizēta datu apmaiņa

• Cīņa ar radikalizāciju tiešsaistē un bezsaistē

• Vienota “terorisma upura” definīcija un ES Koordinācijas centrs

Veicis rūpīgu situācijas izvērtējumu, Eiropas Parlaments nācis klajā ar ieteikumiem cīņai ar radikalizāciju, datu apmaiņas uzlabošanai un terorisma upuru atbalstam.

Trešdien pieņemtā rezolūcijā Eiropas Parlaments rosina stiprināt Eiropola un Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“eu-LISA”) lomu. Par rezolūciju balsoja 474 deputāti, pret – 112, bet 75 atturējās.

Eiropas Parlamenta deputāti arī pauda satraukumu par nepietiekamu informācijas apmaiņu starp aģentūrām, kā arī starp dalībvalstīm un ES iestādēm. Rezolūcijā arī uzsvērts, ka, īstenojot pretterorisma pasākumus, ir svarīgi pilnībā ievērot pamattiesības, tostarp datu aizsardzību un vārda brīvību.

Būtiskākie Parlamenta priekšlikumi:

• Izveidot radikālo sludinātāju ES kontrolsarakstu;

• ciešāka Eiropā atgriezušos kaujinieku uzraudzība;

• atteikt patvērumu par terorismu notiesātiem cilvēkiem;

• antiradikalizācijas pasākumi cietumos un izglītības iestādēs;

• ES un dalībvalstu amatpersonu apmācība radikalizācijas jautājumos;

• ciešāka ES ārējo robežu apsardzība;

• drukātu vai tiešsaistē publicētu uz vardarbību aicinošu propagandas materiālu likvidēšana;

• arī turpmāka ES un Apvienotās Karalistes sadarbība un informācijas apmaiņa;

• nažu nēsāšanas ierobežojumi un bīstamāko nažu aizliegšana;

• pasažieru datu reģistra (PDR) direktīvas prasību piemērošana privātajām lidmašīnām;

• Eiropas mēroga atļauju sistēma sprāgstvielu izgatavošanā izmantojamu vielu iegādei;

• vienota “terorisma upura” definīcija visā ES;

• aicinājums Eiropas Komisijai izveidot ES Terorisma upuru koordinācijas centru, lai nodrošinātu palīdzību uzbrukumu gadījumā;

• Eiropas Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošana kompensācijām plaša mēroga teroristisku uzbrukumu gadījumos;

• ciešāka sadarbība ar valstīm ārpus ES, īpaši kaimiņvalstīm.

Pēc balsojuma EP līdzziņotāja Monika Holmeiere (EPP, Vācija) sacīja: “Vakardienas uzbrukums Strasbūras Ziemassvētku tirdziņā bija visļaunākais iespējamais uzbrukums Eiropas pilsoņiem un ES vērtībām. Tas vēlreiz apliecina, ka mums jāatsakās no tukšiem vārdiem un jārīkojas tā, lai Eiropu patiešām padarītu drošāku. Neskatoties uz pēdējos gados paveikto, joprojām ir iespējams novērst trūkumus un padarītu cīņu pret terorismu efektīvāku. Tas nozīmē ciešāku sadarbību, efektīvāku informācijas apmaiņu, vairāk pasākumu radikalizācijas novēršanai, stingrākus juridiskos instrumentus un labāku upuru tiesību aizsardzību.”

Līdzziņotāja Helga Stevensa (ECR, Beļģija) norādīja: “Vakardienas uzbrukumi Strasbūras centrā apliecināja, ka nepieciešama efektīvāka rīcība šo draudu novēršanai. Šodien balsojums par Eiropas Parlamenta ziņojumu notika tajā pašā pilsētā. Ziņojumā ir daudz inovatīvu priekšlikumu – izveidot naida sludinātāju melno sarakstu ES līmenī, tā ļaujot pārliecināties, vai tajā nav iekļauti auto īrētāji. Mēs rosinām pārņemt jau eksistējošu labo praksi, piemēram, Beļģijā izveidotās “pretadikalizācijas šūniņas”. Mēs stiprinām upuru tiesībām, aicinot apmaksāt ārstniecības izdevumus un paātrināt apdrošināšanas procedūras.”

Pamatinformācija

Pagājušā gadā izveidotās Parlamenta īpašās komitejas terorisma jautājumos (TERR) uzdevums bija analizēt terorisma risku Eiropā. Savā darbā komiteja izmantoja dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu datus, ES iestāžu un ekspertu sniegto informāciju.

Papildu informācija

• Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (12.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

• Debašu videoieraksts (11.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/video?debate=1544537179932

• Preses konferences videoieraksts

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181211-1500-SPECIAL2

• Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru