Eiropas Parlaments apstiprina ES-Japānas brīvās tirdzniecības nolīgumu

• Nolīgums atcels vairumam no ES uz Japānu eksportēto preču piemērotās muitas nodevas;

• Lielākie ieguvēji ES – vīna, stipro alkoholisko dzērienu, gaļas, piena produktu, tekstilizstrādājumu, ādas izstrādājumu tirgotāji, dzelzceļa pakalpojumu sniedzēji un mazie un vidējie uzņēmumi;

• Atbalsts uz noteikumiem balstītai, brīvai un godīgai tirdzniecībai.

Eiropas Parlaments trešdien deva piekrišanu ES un Japānas tirdzniecības nolīgumam, kas kļuvis par visu laiku vērienīgāko ES divpusējās tirdzniecības vienošanos.

ES un Japānas Ekonomisko partnerattiecību nolīgums tika apstiprināts ar 474 balsīm pret 152, 40 deputātiem atturoties. Tas atcels gandrīz visas muitas nodevas, ik gadu samazinot Eiropas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju izmaksas par apmēram vienu miljardu eiro. Deputāti uzskata, ka līgums ir signāls par labu uz noteikumiem balstītai, brīvai un taisnīgai tirdzniecībai laikā, “kad starptautisko kārtību apdraud ar protekcionismu saistīti izaicinājumi.”

Ieguvēji – lauksaimniecības produktu ražotāji un MVU

Visjutīgākās ES nozares – piemēram, rīsu audzēšana – arī turpmāk būs pasargātas, bet vīnam, sieram, liellopu gaļai, cūkgaļai, makaroniem, šokolādei un cepumiem piemērotās muitas nodevas tiks atceltas uzreiz vai pēc pārejas perioda. Nolīgums aizsargās 205 Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tā palīdzot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). 78% Eiropas eksportētāju uz Japānu ir MVU. To atbalstam Parlaments aicina Eiropas Komisiju izveidot īpašus MVU kontaktpunktus.

Dzelzceļa pakalpojumi

Japāna atvērs savu publiskā iepirkuma tirgu dzelzceļa nozarē un lielākajās pilsētās arī citās nozarēs. Nolīgums arī atvieglos piekļuvi tirgum e-komercijas, jūras transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

Darba kodeksi

Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē augsta līmeņa vides un darba tiesību aizsardzību, apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu cīņai pret klimata pārmaiņām, un aicina abas puses iestāties par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Vienlaikus deputāti uzsvēra, ka Japānai jāratificē visi Starptautiskās Darba organizācijas noteiktie darba noteikumi.

Eiropas Parlaments ar 535 balsīm pret 84, 45 deputātiem atturoties, apstiprināja arī ES un Japānas Stratēģisko partnerattiecību nolīgumu, kas paplašina sadarbību tādās nozarēs kā enerģētika, izglītība, pētniecība un izstrāde, cīņa ar klimata pārmaiņām un terorisma apkarošana.

Citāti

“Pasaulē pieaugot protekcionismam, šodien apstiprinātais nolīgums ir svarīgs pagrieziena punkts taisnīgai, uz noteikumiem un vērtībām balstītai tirdzniecībai. Nolīgums stiprinās ilgtspējīgas tirdzniecības politikas attīstību. Eiropas Parlaments turpinās darbu, lai vērienīgākais ES divpusējās tirdzniecības līgums dotu labumu kā iedzīvotājiem, tā uzņēmumiem,” sacīja EP ziņotājs Pedru Silva Pereira (S&D, Portugāle).

“Eiropas Parlaments uz globalizācijas izaicinājumiem atbild ar sadarbību un globāliem standartiem. Mēs noraidām protekcionismu un nacionālismu – tie nerisinās mūsu problēmas. Būs svarīgi vienošanos pēc iespējas ātrāk īstenot, procesā iesaistot pilsonisko sabiedrību, lai tā nodrošinātu pēc iespējas lielākus ieguvumus visiem iedzīvotājiem,” sacīja Tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange (S&D, Vācija).

Nākamie soļi: Japāna vienošanos jau apstiprinājusi, un paredzams, ka ES Padome tirdzniecības nolīgumu apstiprinās 21. decembrī. Tas stāsies spēkā 2019. gada 1. februārī. Stratēģisko partnerattiecību nolīgums vēl jāratificē visām dalībvalstīm.

Pamatinformācija: Ekonomisko attiecību nolīgums tika parakstīts 2018. gada 17. jūlijā. Tas radīs 600 miljonu cilvēku lielu tirdzniecības zonu, kas aptvers trešdaļu pasaules IKP un 40% pasaules tirdzniecības. Joprojām turpinās ES un Japānas sarunas par investīciju aizsardzības nolīgumu.

Papildu informācija

• Apstiprinātais teksts (12.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• Debašu videoieraksts (11.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

• EP Izpētes dienests: ES-Japānas tirdzniecības nolīgums

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625118/EPRS_BRI(2018)625118_EN.pdf

• ES loma pasaules tirdzniecībā: skaitļi un fakti (infografika, 21.08.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20180703STO07132/es-loma-pasaules-tirdznieciba

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru