Rīta lūgšanas katram un katrai dienai

um

Mūsu Tēvs

Šī lūgšana ir ne tikai universāla, bet obligāta jebkuram ticīgam kristietim. To skaita ne tikai pirms ēdienreizes vai grūtos dzīves brīžos, bet arī no rīta. Atverot acis un pamostoties no miega, veltiet vienu minūti šīs lūgšanas skaitīšanai, lai dotu cieņu debesīm, jo tieši tās mūs ir pamodinājušas un dāvājušas vēl vienu dzīves dienu. Lūgšanas teksts ir zināms visiem un katram:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī uz zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Āmen. 

Lūgšanas materiālajai labklājībai

Par lūgšanām, kuras spēj padarīt mūsu dzīvi labāku, ir runāts daudz. Bet svarīgi ir arī pašiem iet Dievam pretī. Jo tikai ar iekšēju gatavību un patiesā ceļa apziņu Debesis nāk mums palīgā.

Ja jūs esat sastapušies ar naudas grūtībām, tad varat vērsties pēc palīdzības pie Debesīm. Svarīgi to izdarīb pareizi, bez alkatības sirdī, prasot Dievam nepieciešamo. Uzzināt par lūgšanām, kas atbrīvo no nabadzības var pareizticīgā klostera mājaslapā.

Svētās Trīsvienības lūgšana

Sākumā tiek lasīts pats lūgšanas teksts:

“Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tava Vārda dēļ.”

Pēc tam var trīs reizes atkārtot: “Kungs, apžēlojies”, un noslēgt rīta lūgšanos ar vārdiem “Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Svētā Trīsvienība ir trīs Dieva iemiesojumi: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Katra no šīm satāvdaļām ir mūsu palīgs zemes lietās. Kopā ņemot, Trīsvienība – tas arī ir Dievs, tāpēc, lasot šo lūgšanu, jūs lūdzat mūsu Radītāju sniegt savu žēlastību un piedot mums visus mūsu grēkus – tos, kuri tīši izdarīti, kā arī tos, kurus pārvarēt jums vēl nav izdevies.

Muitnieka lūgšana

“Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs” – tāda ir visvienkāršākā no visām aizsarglūgšanām. To var skaitīt ne tikai no rīta, bet arī pirms jebkura sākuma, pirms iziešanas no mājām un pirms grūta darba.

Nevajadzētu novērtēt par zemu šos vārdus un domāt, ka, jo lūgšana ir grūtāka un garāka, jo tā ir labāka. Tas pilnīgi un galīgi tā nav, jo pats galvenais – tā ir jūsu dvēseliskā nostāja un jūsu ticība, un nevis atcerēšanās spēja.

Lūgšana Svētajam Garam

“Debesu ķēniņ, mierinātāj, patiesības Gars, kas esi visur un visu piepildi, visa labuma saturētājs un dzīvības devējs, nāc un mājo mūsos .Šķīstī mūs no visas nešķīstības un savā labestībā atpestī mūsu dvēseles.”

Tā ir vienkārša lūgšana – diezgan reta, to ir pagrūti uztvert, bet tā ir pat ļoti iedarbīga un sena. To var skaitīt pirms ēdienreizes un no rīta..

Vēl viena viegla lūgšana, kas zināma gandrīz katram kristietim:

“Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.”

Pirmo daļu līdz “…apžēlojies par mums” labāk skaitīt trīs reizes – kā tas tiek skaitīs baznīcā pēc visiem likumiem. Šis ir ļoti vienkāršs lūgšanu teksts, un tieši to lielākā daļa ticīgio skaita no rītiem un pirms miega.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru