Svinēsim svētkus droši

Strauji tuvojas svētku laiks, kurš daudzviet tiek atzīmēts ar salūtu, kurā dažādu raķešu un petaržu izmantošana ir populāra.

Salūts vērojams dažādās vietās – gan profesionāļu organizēts kādā publiskā vietā, gan pagalmā vai pat uz balkona, tāpēc svarīgi ir atgādināt, ka spēkā ir pirotehnisko izstrādājumu aprites likums, kas nosaka, kādu pirotehniku drīkst izmantot, kurās vietās to ir aizliegts izmantot un no kāda vecuma var iegādāties konkrētas kategorijas uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus.

Kurzemē pastāvīgās licences pirotehnikas tirdzniecībai saņēmušas vairākas mazumtirdzniecības vietas. Liepājā tās ir piecas – SIA “Ieroči” Lielā ielā 12, SIA “Farmaceits” Kungu ielā 6, SIA “CVAB” Raiņa ielā 9, SIA “Gards” Jaunā Ostmala 2 un SIA “Abi velo” Ganību ielā 82;

Kuldīgā licenci saņēmusi viena mazumtirdzniecības vieta – SIA “Ieroči” Liepājas ielā 63a;

Saldū licenci saņēmušas četras mazumtirdzniecības vietas – SIA “GMB” Apvedceļš 15, SIA “Kalna 22a” Kalna ielā 22a, SIA “V.Gaušis un partneri” Dzirnavu ielā 8 un SIA “Vinnijs 3” Striķu ielā 1;

Talsos licenci saņēmušas divas mazumtirdzniecības vietas – SIA “Ieroči” Rīgas ielā 5 un SIA “Markkli” Lielā iela 1,

Ventspilī licenci saņēmušas divas mazumtirdzniecības vietas – SIA “Medniekiem un makšķerniekiem” Lielajā prospektā 54 un SIA “Selvi” Fabrikas ielā 8.

Norādām arī, ka reklamējot un piedāvājot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus internetā, aizliegts tos piegādāt un realizēt ārpus speciālajā atļaujā (licencē) norādītās īpaši ierīkotās tirdzniecības vietas.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darbinieki svētku laikā pastiprināti kontrolēs tirdzniecības vietas, kurās var iegādāties pirotehniku un sekos līdzi, vai šie izstrādājumi netiek pārdoti jauniešiem, kuri nav sasnieguši attiecīgo vecumu.

Pirotehniskos izstrādājumus atkarībā no propelenta satura, drošības attālumiem, trokšņa līmeņa un citiem darbības raksturlielumiem un īpašībām iedala uguņošanas ierīcēs (F1, F2 F3 un F4 kategorija), skatuves pirotehniskos izstrādājumos (T1 un T2 kategorija) un citos pirotehniskos izstrādājumos (P1 un P2 kategorija).

F1 kategorijas uguņošanas ierīces (ļoti zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces) ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, savukārt F2 kategorijas (zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces) un F3 kategorijas (vidējas bīstamības uguņošanas ierīces), T1 (zemas bīstamības skatuves pirotehniskie izstrādājumi) kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 (pirotehniskie izstrādājumi, kas nav uguņošanas ierīces un zemas bīstamības skatuves pirotehniskie izstrādājumi) kategorijas pirotehniskos izstrādājumus ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

Jāpiebilst, ka atsevišķas klases pirotehniskos izstrādājumus drīkst realizēt tikai tādi komersanti, kuri saņēmuši atbilstošu licenci.

Uguņošanas ierīces (F2, F3 un F4 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus), un skatuves pirotehniskos izstrādājumus (T1 un T2 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus) drīkst realizēt tikai tādi komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci).

Fiziskām personām ir aizliegts iegādāties, glabāt un izmantot F4 kategorijas uguņošanas ierīces (augstas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai tikai personām ar speciālām zināšanām), T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuras drīkst lietot tikai personas ar speciālām zināšanām var iegādāties un izmantot tikai juridiskās personas, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

Normatīvie akti nosaka, ka pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

• citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;

• citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;

• telpās, izņemot F1 kategorijas uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus;

• tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;

• tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;

• tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;

• zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos;

• tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;

• uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;

• tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;

• daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu personas var tikt saukta pie administratīvās atbildības, bet ja pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas rezultātā nodarīts kaitējums personas veselībai vai mantai vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālatbildības. Administratīvais sodas par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu ir no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro.

Aicinām vecākus pirmssvētku laikā izrunāties ar bērniem par pirotehnikas lietošanas bīstamību un īpaši vēlamies aicināt nelietot pašdarinātus un apšaubāmas izcelsmes izstrādājumus. Lūdzam iedzīvotājus pirkt pirotehniku oficiālajās tirdzniecības vietās un ja rodas kādas šaubas, likt pārdevējam uzrādīt licenci, savukārt par nelikumīgu tirdzniecību aicinām informēt Valsts policiju.

Novēlām gaišus, priecīgus un drošus svētkus!

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru