Pašvaldības budžets pieaug par 2 miljoniem eiro

Ceturtdienas, 10. maija, Finanšu komitejas sēdē apstiprināts Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžeta pieaugums kopumā par 2,05 miljoniem eiro. Lielāko pieauguma daļu sastāda ieņēmumi SIA “Liepājas enerģija” dividendēm.

Sadalot budžeta pieaugumu, kā prioritāti deputāti atbalstīja finansējuma novirzīšanu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai, piešķirot klāt jau esošajam programmas finansējumam – 50 000 eiro, vēl 749 962 eiro. Kultūras pieminekļu saglabāšanai jeb vēsturisko ēku renovācijai piešķirti vēl 156 617 eiro (100 000 eiro programmai bija atvēlēti jau iepriekš), savukārt nekustamā īpašuma iegādei Brīvības ielā 95B paredzēti 243 000 eiro.

Projekta “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta” neattiecināmo izmaksu segšanai piešķirti 65178 eiro, projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” papildus remonta izdevumu segšanai – 167000 eiro. Dzimtsarakstu nodaļas teritorijas labiekārtošanas darbiem ielas pusē un projektēšanās izmaksām atvēlēti 10260 eiro.

85000 eiro piešķirti SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” pilotu skolas atvēršanai. Tāpat 34250 eiro atvēlēti lietus kanalizācijas izbūvei, savukārt pašvaldības dzīvojamā fonda attīstīšanai 70000 eiro.

Kopējais Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam palielinās un ir 112 956 343 eiro, kuru veido pašvaldības budžeta ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums, un maksas pakalpojumi.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru