ES Karjeras vēstnieks Uldis Šalajevs sniegs bezmaksas vieslekciju par ES pastāvīgo ierēdņu EPSO testiem darbam ES institūcijās

Rīgā: 2018.gada 17.novembrī, sestdien, no plkst. 10:30 līdz 13:00 Eiropas Savienības (ES) Mājā, Eiropas Savienības Karjeras personāla vēstnieks Uldis Šalajevs savas bezmaksas vieslekcijas laikā izklāstīs interesentiem stratēģijas, kā kārtot Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) organizēto atklāto konkursu datorizēto priekšatlases daudzizvēļu testus.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta vienam no EPSO testa praktiskajiem uzdevumiem – darbs grupā. Paralēli EPSO pastāvīgo ierēdņu konkursiem, vairākas ES institūcijas un aģentūras aicina interesentus reģistrēties atklātajiem konkursiem. Piem., pastāvīgos ES ierēdņus: Administratoriem (AD7) nodokļu vai muitas politikas jomās vakancēm darbam Eiropas Komisijā Briselē (pieteikties līdz: 13.11.), Juridiskais padomnieks (AD15) darbam ES Padomē Briselē (pieteikties līdz 26.11.), Administrācijas vadītāji ES delegācijās (AST4) darbam ārpus ES pilsētās (Eiropas Ārējās darbības dienests, pieteikties līdz 27.11.). Tāpat arī ES struktūras aicina pieteikties atklātajos konkursos līgumdarbiniekiem (CA FGIV): Starptautisko attiecību speciālistiem Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrā Stokholmā (pieteikties līdz 22.11.), Cilvēkresursu uzņēmējdarbības partnerim darbam Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (EFSA; Parmā, Italijā; pieteikties līdz 26.11.), u.c. EPSO regulāri rīko atklātus konkursus, lai atlasītu darbiniekus, kuri ir talantīgi, motivēti un augsti kvalificēti savā profesionālajā jomā, tādejādi izveidojot kandidātu rezerves sarakstus, no kuriem ES iestādes var pieņemt darbā pastāvīgos ierēdņus – administratorus (AD) un asistentus (AST).

Vai vēlaties strādāt ES iedzīvotāju labā ES institūcijās vai aģentūrās kādā no 28 ES dalībvalstīm vai citviet pasaulē kādā no 139 ES delegācijām un būt par vienu no ES pastāvīgajiem ierēdņiem, kurš plāno, ievieš un uzrauga ES nozaru politikas? Esat gatavs strādāt daudzkultūru komandā un pastāvīgi atjaunināt savas profesionālās zināšanas? Jums ir pieredze starptautisko attiecību, jurisprudences, tulka vai tulkotāja, komunikācijas speciālista, ekonomista, auditora, IT inženiera vai citā specialitātē? Šaubāties, vai, kad un kur var strādāt, arī ja iegūta tikai vidējā (profesionālā) izglītība un vēl nav augstākās izglītības, un darba pieredzes? Kādas perspektīvas ir augstskolu absolventiem?

Vieslekcijas laikā dažiem no klātesošajiem būs iespēja izmēģināt savas prasmes un iemaņas darba grupas vadīšanā. Uzdevums grupā ir viens no EPSO vērtēšanas centra uzdevumiem, kur, pēc individuālas iepazīšanās ar noteikta apjoma informāciju svešvalodā, klātesošajiem jāapspriežas grupā ar vairākiem citiem dalībniekiem un jāpieņem kopīgs lēmums. Simulācijas uzdevums būs angļu valodā.

ES Karjeras personāla vēstnieks Uldis Šalajevs (Vidzemnieks no Madonas novada) ir stažējies Eiropas Parlamentā 2010.gadā un vēlāk strādājis Eiropas Ārējās darbības dienestā (EEAS) Briselē. Kopš 2013.gada strādā Eiropas Komisijā Briselē. U.Šalajevs ir ieguvis padziļināto maģistra grādu Eiropas ekonomikas integrācijā un attīstībā prestižajā Briseles Brīvā universitātē (Vrije Universiteit Brussel, VUB), iepriekš absolvējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultāti, Avansas Universitāti Nīderlandē un Ērgļu arodvidusskolu. Ikdienā komunicē angļu, vācu, franču un krievus svešvalodās.

Š.g. jūlijā EPSO iecēla Uldi Šalajevu par ES Karjeras personāla vēstnieku. Viņš savā brīvajā laikā stāsta par karjeras iespējām ES iestādēs.

Nāciet, uzziniet par EPSO priekšatlases testiem un izmēģiniet praktisko uzdevumu darbam vairāku cilvēku grupā 2018.gada 17.novembrī, sesdien, no plkst. 10:30 līdz 13:00 ES mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 1.stāvā).

REĢISTRĒŠANĀS:

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām interesentus pieteikties tiešsaistē https://ej.uz/4su1 vai zvanot pa tālruni (+371) 67085446.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Par EPSO datorizētiem priekšatlases daudzizvēļu testiem

Lielākajai daļai konkursu EPSO rīko datorizētus priekšatlases daudzizvēļu testus. Testu grūtības pakāpi un saturu nosaka atlases komisija, pamatojoties uz EPSO priekšlikumiem. Testus vērtē ar datoru palīdzību. Atkarībā no konkursa, priekšatlases testos var būt šādi elementi:

– teksta loģiskās analīzes tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast vārdisku informāciju;

– matemātisko iemaņu tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast matemātisku informāciju;

– abstraktās domāšanas tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast attiecības starp jēdzieniem, kas neietver ne valodiskus, ne telpiskus, ne skaitliskus elementus;

– situācijas analīzes tests, kurā vērtē raksturīgu uzvedību darba vidē (atkarīgs no konkursa nolikuma);

– valodas prasmju tests(-i);

– konkrēto profesionālo prasmju tests(-i).

EPSO atklāto konkursu gaitā notiek vairāki eksāmeni, kuros kandidāti savstarpēji konkurē. Šajos konkursos var piedalīties visi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri atbilst noteiktajām prasībām. Šī procedūra sniedz visiem kandidātiem vienādas iespējas parādīt spējas un garantē uz rezultātiem balstītu atlasi, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu.

Nokārtojot datorizēto priekšatlases daudzizvēļu testus, kuri ir bezmaksas un ir pirmais solis, kandidāti tiek uzaicināti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, kuri ilgst vienu vai divas dienas un visticamāk Briselē vai Luksemburgā. Uz šā posma pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits būs ne vairāk kā trīs reizes lielāks par katrai pakāpei atlasāmo kandidātu skaitu. Veiksmīgi izturot 2.atlases kārtu, pēc kandidātu apliecinošo dokumentu pārbaudes, atlases komisija izveidos to atbilstošo kandidātu rezerves sarakstu katrā pakāpē, kuri vērtēšanas centra posma pārbaudījumos ieguvuši augstāko novērtējumu, līdz tiks sasniegts norādītais atlasāmo kandidātu skaits. Rezerves saraksts un tajā publicētie ierēdņu kandidātu vārdi alfabēta secībā būs pieejams visām ES institūcijām, kuras tad ir tiesīgas uzrunāt šos kandidātus darbam ES institūcijās.

Eiropas Savienības Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

EPSO atlasa darbiniekus ES iestādēm un aģentūrām, tostarp Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ombudam. Pēc tam katra ES institūcija un aģentūra var pieņemt darbiniekus no EPSO atlasīto pretendentu vidus.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru